Kidsup


10.01.2022

Wiadomość dla rodziców

kidsup - aplikacja
nowoczesnych przedszkoli

kidsup to wyjątkowo wygodny i intuicyjny system do komunikacji między przedszkolem a rodzicami przedszkolaków.

Pilnuj zgłaszane nieobecności i bieżące opłaty, relacjonuj wydarzenia w przedszkolu, prowadź zdalne nauczanie, komunikuj się z rodzicami szybciej i wygodniej. Zarządzaj swoim przedszkolem wygodniej, mądrzej i bezpieczniej!