Program


Drodzy rodzice!

W trosce o rozwój Państwa dzieci Nasze przedszkole kieruje się indywidualnymi potrzebami każdego dziecka. Skupiamy się na wszechstronnym rozwoju dziecka i na kształtowaniu wszystkich jego sfer. Dużą wagę kładziemy na działaniach artystycznych (malowanie, rysowanie, śpiewanie, taniec), a także uczenie się poprzez praktyczne działanie (prace ręcze, warsztaty, pielęgnacja ogrodu przedszkolnego). Pragniemy, także podkreślić rolę rytmu w zdrowym kształtowaniu nauczania.

 

W Naszym przedszkolu nauczyciele codziennie opowiadają dzieciom, bajki, baśnie lub opowieści. Bajka nie tylko uczy, ale także jest uspokojeniem. Dziecko może znaleźć w niej pociechę, bo odpowiednio dobrana bajka otula dziecko, wspiera je i buduje. Albert Einstein mówił: " Jeśli chcecie, aby wasze dzieci były zdolne i inteligentne opowiadajcie im bajki. Jeśli chcecie, aby były genialne opowiadajcie im więcej bajek." Zapraszamy także rodziców do przedszkola na czytanie bajek dzieciom.

 

Na efektywność uczenia się wpływa wiele czynników, wśród nich są także metody nauczania. Poszczególne czynniki dydaktyczne działają na każde dziecko w sposób odmienny, z różną siłą i skutecznością, bowiem każde dziecko jest indywidualnością, ma określone cechy, potrzeby i aspiracje. Stosujemy zatem różne metody pracy z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących.
Metody aktywizujące pozwalają osiągnąć różnorodne cele, wśród których należy wymienić następujące:
rozwijanie u dzieci wielu cech osobowości, takich jak: pamięć, spostrzegawczość, wyobraźnia, samodzielność, dociekliwość, wytrwałość, kreatywność, pogłębianie zainteresowań, przyswojenie bez trudu nowej wiedzy często w formie zabawy, wdrażanie własnych pomysłów, planowanie i organizowanie własnego uczenia się, komunikowanie się i wymiana poglądów na różne tematy, rozwiązywanie problemów w sposób twórczy, efektywne współdziałanie w zespole, podejmowanie działań.

Rodzaje metod stosowanych w Naszym przedszkolu:

* BURZA MÓZGÓW
Burzę mózgów stosujemy jako rozgrzewką umysłową. Stosuje się ją na początku zajęć jako pobudzenie do aktywności umysłowej. Dla ustalenia zakresu posiadanej wiedzy. Dla utrwalenia wcześniej zdobytej wiedzy. Zastosowanie burzy mózgów pozwala na:
włączenie wszystkich dzieci do pracy, szybkie zgromadzenie dużej ilości pomysłów i faktów, przeprowadzenie rozgrzewki umysłowej, naukę wyrażania myśli.

* METODA DOBREGO STARTU

Jest to metoda, której celem jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci, angażująca uczenie się wielozmysłowe: wzrokowo – słuchowo – dotykowo – kinestetyczno – ruchowe, oraz funkcje językowe i wykonawcze.
* PEDAGOGIKA ZABAWY

Celem pedagogiki zabawy jest dostarczanie rozmaitych pomysłów, umożliwiających świadomą, kreatywną, pobudzającą do twórczych  pracę dzieci. Są to zabawy ułatwiające wejście w grupę, poznanie nowego otoczenia, poznanie imion, zabawy rozluźniające, odprężające, wykorzystujące ruch, taniec, zabawy integrujące grupę, umożliwiające wszystkim wspólną, aktywną zabawę.

 

Przygotowany przes Nas program edukacyjno - wychowawczy to także poznanie otaczającego świata, oraz radość z samodzielnego rozwoju. W ofercie przedszkola zapewniamy naukę języka angielskiego, uczestniczymy w programie Akademia Zdrowego Przedszkolaka, oraz w programie AKADEMIA AQUAFRESH- OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ DLA PRZEDSZKOLAKÓW. 

Bierzemy udział w koncertach muzycznych, przedstawieniach teatralnych. Oragnizujemy wewnętrze projekty przedszkolne tj. grafomotoryka, sport, doświadczenia i eksperymety.

 

Dodatkowe zajęcia odpłatne:

* Nauka jazdy konnej z elementami hipoterapii - forma rehabilitacji psycho-ruchowej, do której stosuje się konia. Jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie.
Działanie hipoterapii:
-korygowanie postawy ciała;
-regulacja napięcia mięśniowego;
-kontakt z przyrodą, działanie motywacyjne;
-doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, schematu własnego ciała, poczucia rytmu;
-stymulacja i normalizacja czucia powierzchniowego;
-zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych;
-rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych

(Słoneczna Zagroda w Nekielce)

 

* Judo - trening judo opiera się na trenowaniu padów, prawidłowego kładzenia się. Trening judo charakteryzuje się ceremonialnością. Trening zaczyna i kończy ceremonialny ukłon zwany rei. Trening judo reguluje napięcia mięśniowe, działa motywacyjne, doskonali równowagę koordynację, orientację w przestrzeni, oraz wprowadza rywalizację sportową.

(absolwent AWF, instruktor Judo Marcin Matuszewski)

 

 

* Logopednia - nauka o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i doskonalenie w późniejszym okresie, a także  usuwanie różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy.

(logopeda Natalia Sawicka )

 

* balet - szkoła tańca i baletu "Solistka"

 

 

 

Ceny W/w zajęć są do uzgodnienia, w zależności od liczby chętnych.

 

 

 

 

Z wizytą w przedszkolu - poznajemy zawody

Zajęcia plastyczne

Bajkoterapia