Rytm dnia


 

 

Rytm dnia daje dziecku poczucie bezpieczeństwa, po pewnym czasie dziecko zna już ten rytm i wie co zaraz nastąpi. Powtarzalność czynności, wyrabia w dziecku pewne nawyki. Z kolei pewność tego, co zaraz nastąpi nie zaskakuje dziecka, tylko zachęca je do wykonywania czynności samodzielnie.

 

6:30 - 8:00 Zebranie się dzieci do przedszkola / Rozmowy indywidualne z rodzicami / Zabawy indywidualne i zespołowe

8:00 - 8:30 Ćwiczenia poranne / Zabawy ruchowe / Praca wyrównawcza

8:30 - 9:00 Zabiegi higieniczne / Czynności samoobsługowe / Przygotowanie do śniadania/śniadanie

9:30 - 10:30 Zintegrowana działalność edukacyjna / Zajęcia i zabawy edukacyjne z różnych obszarów w oparciu o podstawę programową

10:30 - 10:50 Zajęcia taneczne / Przygotowanie do drugiego śniadania

11:00 - 11:30 Drugie śniadanie

11:30 - 12:30 Zajęcia plastyczne / Zajęcia muzyczne / Zabawa w ogrodzie / Zajęcia z j. angielskiego

12:30 - 13:00 obiad

13:30 - 14:30 Relaksacja / Wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych / Słuchanie literatury dziecięcej

14:30 - 15:00 Zabawy z inicjatywy dzieci / Zabawy ruchowe / Zajęcia dodatkowe

15:00- 15:30 podwieczorek

16:00 - 17:30 Zajęcia i zabawy zintegrowane / Indywidualna praca stymulacyjna / Praca z dzieckiem zdolnym lub korekcyjno - kompensacyjne / Rozchodzenie się dzieci / Rozmowy z rodzicami

 

Plan ma charakter orientacyjny i w razie potrzeb indywidualnych, może ulec zmianie.

 

Miłego dnia w przedszkolu!

y>